Spotkania przed bierzmowaniem

Historia mojego życia (październik)

01/10/22 Robert Olejnik
W ramach rozpoczęcia prosimy młodzież, najlepiej kogoś chętnego, żeby opowiedział nam dowolną historię ze swojego życia (cokolwiek). Gdy ją usłyszymy, pytamy dlaczego właśnie tę historię wybrano. (Uwaga: musimy być przygotowani na „opowieści różnej treści” – może to wynikać również z chęci sprowokowania prowadzącego. Nie oceniamy jednak żadnej z historii, ani motywów jej opowiedzenia).