Spotkania przed bierzmowaniem

Moje zaangażowanie (wrzesień)

01/09/22 Robert Olejnik
Spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Na początku gramy z młodzieżą w skojarzenia. Ich odpowiedzi zapisujemy w formie mapy myśli/słoneczka czy w inny dowolny i czytelny sposób. Jako pierwsze podajemy słowo RELIGIA. Po zakończeniu zabawy podajemy drugie słowo SPOTKANIE. Dobrze, aby nasze zapiski związane z oboma słowami były widoczne dla młodych. (Uwaga! Nawet jeśli pojawią się trudne dla nas odpowiedzi jak afery, pedofilia, mafia, zabobon itp. zapisujemy je. Nie można ich zignorować i dać do zrozumienia, że akceptujemy tylko to co jest dla nas „wygodne”).