Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/09/22 ks. Franciszek Zawadzki
Kiedy odmawiamy różaniec wielokrotnie powtarzamy słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jednym z podstawowych sposobów przeżywania modlitwy różańcowej jest rozważanie w myślach tajemnic życia, nauczania, śmierci i chwały Jezusa i Maryi. Tym samym jakby w inny sposób sięgamy po najważniejsze treści Biblii oraz wiary i tradycji chrześcijańskiej.
01/10/22 ks. Franciszek Zawadzki
Kiedy odmawiamy modlitwę różańcową i wypowiadamy słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo, na samym jej początku posługujemy się słowami anioła Gabriela, które ten jako Boży posłannik skierował do Maryi w Nazarecie w dniu zwiastowania. Tuż po pozdrowieniu Maryi anioła nazywa ją pełną łaski. Czym jest łaska?