Spotkanie wspólnoty różańcowej

Łaski pełna (październik)

01/10/22 ks. Franciszek Zawadzki
Kiedy odmawiamy modlitwę różańcową i wypowiadamy słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo, na samym jej początku posługujemy się słowami anioła Gabriela, które ten jako Boży posłannik skierował do Maryi w Nazarecie w dniu zwiastowania. Tuż po pozdrowieniu Maryi anioła nazywa ją pełną łaski. Czym jest łaska?