13 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Podjąć ryzyko

02/07/23 Małgorzata Szewczyk
Chciałabym usłyszeć od kaznodziei: Co to znaczy być godnym Jezusa? Jakie trzeba spełnić warunki i jakie podejmować zadania? Czy chrześcijaństwo jest tylko dla wybranych? A co, jeśli nie mam w sobie tyle bezinteresowności co kobieta z Szunem i takiej jak ona intuicji, by rozpoznać w drugim, jak ona w Elizeuszu, świętego człowieka Boga?