13 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Prorocka misja Kościoła udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

02/07/23
Kościół ofiarując swoje życie dla misji, upodabnia się do Chrystusa, który oddał całego siebie dla wypełnienia misji swojego Ojca. Taka dyspozycja uczniów pokazuje nie tylko głęboką więź i całkowitą jedność z Nauczycielem, ale wskazuje na oddawanie siebie samego dla ludzi podkreślając autentyczność w naśladowaniu Jezusa ukrzyżowanego. A zatem jest to droga Ewangelii i Kościoła tożsama z drogą Jezusa Chrystusa.
Wierny naśladując Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego nie może wyłącznie się ograniczyć do towarzyszenia i odzwierciedlenia życia Zbawiciela w swoim własnym. Uczeń Chrystusa powinien całkowicie zaangażować się osobowo i egzystencjalnie w relację z Nauczycielem, a jest to możliwe tylko, gdy poszło się za Nim w pełnym tego słowa znaczeniu (por. KKK 2232). Za każdym razem naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest traceniem z Nim swojego życia na drogach codzienności (Galilea) oraz miejsca Jego porażki i chwały (Jerozolima).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.