13 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przygotujmy mały pokój

02/07/23 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Bóg Stworzyciel zrównał się ze stworzeniem; Pan i Król stał się sługą, co ludziom nogi umywa; Bóg oddał się w ręce człowieka: w betlejemskiej szopie, w wodach Jordanu; oddaje się w ręce człowieka, pozwalając siebie sądzić, biczować i przybić do krzyża. Dzisiaj oddaje się w ręce człowieka w Eucharystii. Czemu ciągle nie potrafimy tak naprawdę uwierzyć i zaakceptować, że jesteśmy chciani i kochani przez Boga?