14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Idź do Jezusa

09/07/23 ks. Piotr Winkler
Pan wzywa zarówno tych, którzy w niego wierzą i innych, którzy wątpią, a nawet nie wierzą. Jest gotów przygarnąć i pocieszyć każdego. Kieruje swe wezwanie do wszystkich. Kiedy chodził po ziemi nauczał, uzdrawiał, pozwalał zbliżać się do siebie, a nawet dotykać przez tych, którzy potrzebowali Jego pomocy.