14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Syn objawia Ojca w „łagodności i pokorze” misji Kościoła

09/07/23
Jezus zostawiając dla Kościoła zadanie ewangelizacji świata, które stanowi kontynuację Jego dzieła, daje wierzącym „uczestnictwo w życiu, które otrzymał od Ojca, w więzi wzajemnego poznania, która jednoczy Go z Ojcem, w miłości Ojca do Niego, w misji, którą otrzymał od Niego”. Z tego też powodu w misji Kościoła jest zawarta cała misja Chrystusa.
Dlatego też wierni powinni, na wzór swojego Nauczyciela, realizować plan miłości Ojca wobec całej ludzkości w pokorze i łagodności. Wskazana misja jest czymś więcej niż zwykłym zadaniem, jest powołaniem, którym wierni żyją i karmią się (por. J 4, 34–38). Jezus Chrystus jako „człowiek doskonały” w całym swoim życiu ukazuje wiernym konkretny wzór (por. Rz 4, 25): przez uniżenie daje wzór do naśladowania, przez modlitwę pociąga do modlitwy, przez ubóstwo wzywa do dobrowolnego przyjęcia ogołocenia i prześladowań (por. KKK 520).
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.