14 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Wierzymy w Kościół – niech on nas umacnia w wierze…

09/07/23 Anna Lipczyńska
Powie ktoś: o, pewnie, jak trwoga to do Boga. A ja chciałabym usłyszeć od kaznodziei, czy naprawdę jest coś złego w tym, że w trudnych chwilach życia nasze myśli kierują się ku miłosiernemu Ojcu i ku Jego Synowi, który oddał życie, aby nas zbawić oraz ku Duchowi Świętemu Pocieszycielowi? Kapłani posługujący na Ukrainie mówią, że w okopach nie ma niewierzących – czy to źle?