14 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Zaproszenie na początku wakacji

09/07/23 ks. Paweł Pacholak
Faktycznie Jezus wzywa każdego człowieka, aby doświadczenie swojego życia złączył z Jego życiem... nie ma tutaj żadnych założeń wstępnych... można też ująć to w nieco inny sposób... bo to zaproszenie oznacza, że nikt nie musi na to się decydować... można iść swoją drogą samemu. Na tym w gruncie rzeczy polega decyzja i wolny wybór, którego nikt nie jest pozbawiony.