15 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Być otwartym na Słowo

16/07/23 Rafał Bernard
W Chrystusowym tłumaczeniu przypowieści może umknąć dwukrotnie użyte kluczowe słowo „rozumie”. Kto nie rozumie Słowa, ulega Złemu, a kto je rozumie, wydaje plon. Dlaczego zatem Chrystus nie wytłumaczył wszystkim tej przypowieści? Chyba jednak nie wystarczy tylko usłyszeć, nawet od Chrystusa, trzeba być otwartym, przyjąć Słowo i żyć nim. Rozumienie Słowa zdaje się być tu równoznaczne z zastosowaniem go w praktyce. Dopiero wtedy Słowo wraca do Boga owocne, jak mówi Izajaszowe proroctwo.