15 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Kościół jako wspólnota słuchająca

16/07/23
Ludzka skłonność do „naginania” słów Pisma w celu uzasadnienia własnej logiki i wizji świata, w dobie internetu stała się aż nader widoczna. Katechizm Kościoła katolickiego omawiając to zagadnienie wskazuje - za Soborem Watykańskim II - trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego:
1. Zwracanie uwagi na treść i jedność całego Pisma Świętego; 2. Czytanie Pisma Świętego w żywej Tradycji całego Kościoła („Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie” - św. Hilary z Poitiers); 3. Uwzględnianie analogii wiary, a więc spójności prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia” (zob. KKK 112-114). Jest to szczególnie istotne w kontekście fragmentu Księgi Izajasza z pierwszego czytania, gdzie wyraźnie  napisano, że słowo wypowiedziane przez Pana nie ma dokonać czegokolwiek. Ma dokonać tego, czego Pan chciał, tego, co zamierzył.
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.