15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Przygotujmy nasze serca

16/07/23
Jezus w dzisiejszej Ewangelii podaje przypowieść o siewcy. Jest ona niesamowicie obrazowa. W ówczesnej społeczności obraz siewcy był powszechnie spotykany. Podobnie jak powszechnie spotykane były różne miejsca i warunki, na które padały ziarna. Dla rolników czymś normalnym było to, że w czasie zasiewu ziarna padały w różne miejsca i niektóre nie przynosiły żadnego plonu. Jezus porównuje te codzienne warunki do serca człowieka i siania słowa Bożego. Ten obraz może człowiek dostosować do warunków własnej duszy, co wymaga głębokiego rozeznania i prawdy o sobie.