15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Sianie dobrych słów

16/07/23 ks. Łukasz Figurski
Wydaje się dziś po usłyszeniu słowa Bożego, że właśnie o to chodziło Panu Jezusowi, kiedy w tej przypowieści o siewcy porównał słowo do ziarna. Oczywiście nie miał na myśli negatywnych przykładów, ale wręcz przeciwnie: tak jak złe słowo może przynieść zły owoc, tak dobre słowo może oczywiście przynieść dobry owoc. Słowa to nie tylko dym i lustra – (fałszywe praktyki, za pomocą których mamy drugą osobę oszukać, wprowadzić w błąd). Człowiek zawsze czeka na dobre słowo. Na dobre słowo pojednania, na słowo: „Wybaczam, zapomnijmy o tym, co się stało”.