15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Słowo mocne i słabe

16/07/23 ks. Jarosław Czyżewski
Z jednej strony mamy moc słowa, które – jak słyszeliśmy w I czytaniu – „wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55, 11). Z drugiej strony to słowo może nie przynieść owocu z powodu działania Szatana, ucisku, trosk doczesnych i ułudy bogactwa.