15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zasiewamy ziarenko piękna, dobroci i prawdy

16/07/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W Ewangelii dnia Pan Jezus nas poucza przypowieścią o siewcy, który zasiewa ziarno. Ta przypowieść jest bardzo zrozumiała – tak dla dorosłych, jak i dla dzieci. Słowo Jezusa jest ziarnem, które jest posiane w twoim i moim sercu. Ono musi w nim się rozwijać, dojrzewać, aby wyrosnąć i wydać plon. Coś bardzo podobnego jest także podczas każdej lekcji w szkole.