15 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ziarno i gleba potrzebują siebie nawzajem

16/07/23 ks. Zbigniew Kosik
Ludzkie serce stosunkowo łatwo jest porównać do gruntu rolnego, na które jak ziarno coś pada i tam się ukorzenia. To podłoże, podstawowa warstwa wymagająca nieustannej dbałości. Z przypowieści Jezusa przebija ważne przesłanie: płytkość gleby, obecność chwastów, działanie czynników zewnętrznych skutecznie będą blokować rozwój. Pojawia się więc konieczność troski o głębię, czyli czegoś, co będzie zabezpieczeniem przed negatywnymi czynnikami, jakie mogą pojawić się, a będą niekiedy nieuniknione.