16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dobroć Boża a istnienie zła

23/07/23 ks. Arkadiusz Ksycki
On cierpliwie czeka na nawrócenie, daje kolejną szansę tym, którzy dopuszczają się zła, aby się opamiętali i otworzyli na łaskę. Ostateczną miarą i miarą sprawiedliwości, jaką Dobry Bóg wyznaczył złu, jest sąd ostateczny. To tam nastąpi ostateczne unicestwienie zła i oddzielenie go od dobra.