16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Metafory królestwa Bożego

13/07/23 ks. Wojciech Nowicki
Jezus wyraźnie wskazuje, że zło nie pochodzi od Boga. Tym, który zaburza harmonię, jest szatan. On jest ojcem wszelkiego zła. Człowiek może być tym, który sieje dobre ziarno, może jednak również ulec złu i upodobnić do chwastu rosnącego pośród zboża.