16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Miłosierdzie Boga

23/07/23
Tłumaczymy dzieciom, że Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że nigdy się nie zniechęca, nawet jeśli nie pozwalamy, aby nam pomógł w życiu. Aby lepiej uświadomić dzieciom tę prawdę możemy posłużyć się poniższymi pytaniami: kiedy Pan Bóg okazuje nam swoją cierpliwość? (gdy jesteśmy nieposłuszni, gdy grzeszymy, gdy nie chcemy się modlić itd.).