16 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Pomoc w modlitwie

23/07/23 ks. Radosław Rychlik
Nie ma rozwoju żadnej relacji międzyludzkiej bez rozmów. Nie ma poznawania drugiego człowieka bez słuchania tego, co ma do powiedzenia. Miłość i przyjaźń będą umierały, jeżeli nie będziemy ich karmić spotkaniami i rozmową. Słowo choć tak ulotne i niematerialne, to jednak jest fundamentalnym spoiwem wszelkich naszych międzyludzkich relacji i więzi.