16 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

„Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13, 30)

23/07/23
„Matka-Kościół jest zdolna wraz ze swoją modlitwą i ze swoim życiem wyjść naprzeciw słabości jednych w świętości innych” (Franciszek, Misericordiae vultus 22) Odmawiając Credo mówimy: „Wierzę w święty Kościół”. W dobie powszechnej znajomości grzechów „ludzi Kościoła” może rodzić się pytanie, na ile świętość Kościoła jest zależna od świętości jego członków? Katechizm przypomina, że Kościół jest nieskazitelnie święty dlatego, że:
1. Chrystus umiłował go, samego siebie wydał za niego, aby go uświęcić. 2. Złączył go ze sobą jako swoje ciało i obdarzył darem Ducha Świętego. 3. Jego członkowie zaś są tymi, którzy otrzymując w tej wspólnocie wszystko, co potrzebne, mają dążyć do doskonałej świętości (zob. KKK 823, 825). Papież Franciszek kilkakrotnie nazywał Kościół szpitalem dla ludzi poturbowanych przez grzech. Wyjaśniał: „Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu ofiaruje kolejną możliwość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia” (Misericordiae vultus, 21). Otuchy dodaje świadomość, że Kościół to nie tylko pozostawieni samym sobie grzesznicy. Kościół to także święci.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.