17 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
30/07/23
Zadaniem wspólnoty Kościoła jest, nie zawsze mile widziane, przypominanie tej prawdy i umacnianie idących za Chrystusem w podejmowaniu właściwych decyzji, w myśl słów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6, 12). Tylko dzięki tej umiejętności mogą oni pełnić rolę autentycznych świadków Ewangelii, którzy odpowiadają opisowi zawartemu w pochodzącym z II w. „Liście do Diogeneta”:
Sugestie słuchacza
30/07/23 Sławomir Zatwardnicki
Co jednak słowa Pana z dzisiejszej Ewangelii oznaczają teraz, gdy z jednej strony za Jezusem nie trzeba wędrować fizycznie, a z drugiej właśnie ten brak fizycznej obecności Mistrza powoduje, że nie wiadomo, gdzie Go szukać i co oznacza stanie się Jego uczniem?
Homilia do dorosłych
30/07/23 o. Marcin Wrzos OMI
Jedna z anegdot zakonnych mówi o tym, że w nowicjacie, a więc w takim okresie przygotowania do pójścia do seminarium i rozpoznania powołania, było dwóch młodych kandydatów, a tylko jedno miejsce w seminarium. Trzeba było podjąć decyzję, na którego młodego mnicha postawić, a na którego nie...
Homilia do dorosłych
30/07/23 ks. Konrad Sulmirski
O skarbach mówił także w swoim nauczaniu sam Chrystus. W słyszanych dziś przez nas przypowieściach o skarbie oraz o perle (którą przecież także potraktować możemy jako skarb) ludzie, którzy znaleźli te dwie rzeczy byli w stanie zrobić bardzo wiele: sprzedać swój majątek, a nawet dopuścić się pewnego podstępu, jak rolnik, który znalazłszy skarb w roli ukrył go, a następnie, samemu tylko wiedząc o jego istnieniu, kupił tę ziemię.
Homilia do młodzieży
30/07/23 ks. Maciej Przybylak
Każdy jest inny i każdy będzie mieć inne priorytety. Taka różnorodność wskazuje, że mamy hierarchię wartości, każdy inną i najwyżej umiejscowimy to, na co najwięcej będziemy w stanie poświęcić czasu, sił i energii. Najniżej umiejscowimy te rzeczy, które nie są nam w ogóle potrzebne, bez których się spokojnie obędziemy. Dzisiejsze słowo Boże wskazuje nam priorytety w życiu duchowym, na co należy zwrócić uwagę w podejmowaniu życiowych decyzji.
Homilia do dzieci
30/07/23 Danuta Szelejewska
By osiągnąć zamierzony cel, konieczna jest umiejętność rozróżniania dobra od zła. Do tego zaś potrzebne jest nie tylko prawidłowo ukształtowane sumienie, ale również dobre serce. A to z kolei związane jest z prawdziwą mądrością. Przykładem człowieka, który umiał rozwiązać nawet najtrudniejszy problem jest starotestamentalny król Salomon.