17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Chrystus moim największym dobrem. Wierzę w Niego i Go wyznaję

30/07/23 Danuta Szelejewska
By osiągnąć zamierzony cel, konieczna jest umiejętność rozróżniania dobra od zła. Do tego zaś potrzebne jest nie tylko prawidłowo ukształtowane sumienie, ale również dobre serce. A to z kolei związane jest z prawdziwą mądrością. Przykładem człowieka, który umiał rozwiązać nawet najtrudniejszy problem jest starotestamentalny król Salomon.