17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Ni pies, ni wydra – kazanie bez świdra

30/07/23 Sławomir Zatwardnicki
Co jednak słowa Pana z dzisiejszej Ewangelii oznaczają teraz, gdy z jednej strony za Jezusem nie trzeba wędrować fizycznie, a z drugiej właśnie ten brak fizycznej obecności Mistrza powoduje, że nie wiadomo, gdzie Go szukać i co oznacza stanie się Jego uczniem?