17 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

„Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku” (1 Krl 3, 9)

30/07/23
Zadaniem wspólnoty Kościoła jest, nie zawsze mile widziane, przypominanie tej prawdy i umacnianie idących za Chrystusem w podejmowaniu właściwych decyzji, w myśl słów: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść” (1 Kor 6, 12). Tylko dzięki tej umiejętności mogą oni pełnić rolę autentycznych świadków Ewangelii, którzy odpowiadają opisowi zawartemu w pochodzącym z II w. „Liście do Diogeneta”:
Choć „nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem” to jednak są inni. „Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. (...)  Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. (...)  Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. (...) Są ubodzy, a wzbogacają wielu. (...) Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie”. To właśnie efekt mądrych wyborów dokonywanych przez uczniów Chrystusa. Owoc daru, o który prosił Boga Salomon: Rozsądku.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”