17 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Skarb według Zbawiciela

30/07/23 ks. Konrad Sulmirski
O skarbach mówił także w swoim nauczaniu sam Chrystus. W słyszanych dziś przez nas przypowieściach o skarbie oraz o perle (którą przecież także potraktować możemy jako skarb) ludzie, którzy znaleźli te dwie rzeczy byli w stanie zrobić bardzo wiele: sprzedać swój majątek, a nawet dopuścić się pewnego podstępu, jak rolnik, który znalazłszy skarb w roli ukrył go, a następnie, samemu tylko wiedząc o jego istnieniu, kupił tę ziemię.