19 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Jak rozpoznać Boga?

13/08/23
I kolejna kwestia – Piotr chce zweryfikować czy to rzeczywiście Jezus. Chrystus się wcale na to nie oburza. Wręcz przeciwnie – poddaje się swoistej próbie. Może to też dobry motyw, żeby pokazać wiernym, że gdy mamy wątpliwości w wierze, warto prosić Boga o „weryfikację”. Warto potwierdzić, że to co czujemy i słyszymy w swoim sercu jest Boże.