19 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Kochający Bóg

06/08/23 ks. Dariusz Zuber
Uczniowie zobaczyli, że Pan Jezus ma wielką moc i włada światem. Nic na całym świecie nie jest potężniejsze, silniejsze od Pan Jezusa, który jest Bogiem. Pan Jezus pokazał nam w tej historii, że troszczy się o swoich uczniów, aby nic im się nie stało i co więcej pokazał im i nam, że nie chce, abyśmy się Go bali. Gdy uczniowie zobaczyli Pana Jezusa, On powiedział do Nich: Nie bójcie się, to jestem Ja, wasz Nauczyciel, Przyjaciel i Bóg.