20 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Piękno wspólnoty

20/08/23 ks. Jurand Żelisławski
Największym niebezpieczeństwem jest spoglądanie na Kościół w oddzieleniu go od Chrystusa, czyli słynne hasło „Chrystus – tak, Kościół – nie”. Powiedzmy to wyraźnie Kościół jest Chrystusowy, czyli nie ma Kościoła bez Chrystusa. Kościół nie jest ludzkim wymysłem, ale jest chciany przez Jezusa. Chrystus po to założył Kościół, bo przez niego chce działać w tym świecie.