20 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Temat miłosierdzia

20/08/23 Michał Bondyra
Miłosierdzia w sposób pośredni dotyka też Mateuszowa Ewangelia. Kobieta usilnie prosi Jezusa o to, żeby wypędził z jej córki złego ducha. Jezus początkowo odmawia. Dlaczego? Wystawia jej wiarę na próbę? Chce ujrzeć jej (a pośrednio też każdego z nas) determinację w zerwaniu z grzechem? Determinację w nieustępliwości, żeby zostać uzdrowionym?