21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Myśli skierowane ku Kościołowi

27/08/23 ks. Franciszek Zawadzki
Gdy Jezus mówi o Kościele jako swoim, wskazuje na jego fundament. I byłoby niewłaściwie, gdybyśmy sięgali tylko do tej głębokości fundamentu, którym został ustanowiony Piotr a po nim jego następcy. Zauważmy, że tę szczególną rolę Chrystus powierza Piotrowi, gdy ten sam odkrywa, że fundamentem wszystkiego jest Chrystus – Syn Boga Żywego