21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego

27/08/23 s. Urszula Kłusek SAC
Wiara ma dwa oblicza. Jedno, to przekonanie, że Bóg istnieje. A drugie, to ufność złożona w Bogu i w tym, co On mówi i czego ode mnie pragnie. A Jezus pragnął istnienia Kościoła. Założył Kościół, ustanowił Piotra ( i jego następców) odpowiedzialnymi za Kościół i przekazał im władzę w Kościele.