21 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wiara i posłuszeństwo

27/08/23 ks. Piotr Szkudlarek
Święty Piotr uwierzył, że mistrz z Nazaretu, ten, którego widzą, słyszą, który razem z nimi się modli, jest Bogiem. Wiara ta pociąga za sobą kolejne wyzwanie. Musiał uwierzyć, że Pan powierza mu klucze królestwa niebieskiego. Wiara w Boga-człowieka pociąga wiarę w obecność Jezusa w swoim Kościele, w posłanie Ducha, który działa nieustannie w kolejnych wiekach, prowadząc swój lud. To wyzwanie jest skierowane również do nas.