Przemienienie Pańskie
Homilia do dorosłych

Odnowić wszystko w Chrystusie

23/07/23 ks. Maciej Szczepaniak
Omnia instaurare in Christo – „Wszystko odnowić (zjednoczyć) w Chrystusie”. Instaurare, odnowić – to słowo w jakimś sensie przywodzi na myśl celebrowane dziś przez nas historyczne wydarzenie na górze Tabor. Właśnie tam, w blasku przemienionego Chrystusa, uczniowie dostrzegli zapowiedź odnowienia wszystkiego. Blask Zbawiciela uświadomił im, że nadejdzie czas przemienienia i odnowy człowieka i całego świata, czas, który nada zupełnie nowy sens życiu człowieka.