Przemienienie Pańskie
Sugestie programowe

W Kościele Chrystus „karmi wszystkich do syta”

23/07/23
To tu bowiem rozdzielany jest „chleb żywota”. Wierni świeccy nie powinni być więc jedynie jej biernymi konsumentami, lecz są zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w rozdzielaniu tego duchowego pokarmu ze stołu słowa i Eucharystii (np. przez ministranturę, proklamację słowa Bożego, troskę o śpiew liturgiczny, służbę porządkową, dbałość o czystość i wystrój świątyni itp.).
Odpowiedź na Chrystusowe wezwanie dokonuje się także poza liturgią. Wyraża się ona przez odrzucenie pokusy zredukowania potrzeb człowieka jedynie do „chleba i igrzysk”, lecz troskę także o jego wymiar duchowy. Zadanie to szczególnie dotyczy chrześcijańskich rodziców, którzy dbając o wszechstronny rozwój swoich dzieci nie mogą zapominać, że zakłada on także rozwój duchowy. To właśnie do rodziców Chrystus kieruje swoje wezwanie: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16). Powinni więc przekazać swoim dzieciom osobiste świadectwo wiary i modlitwy, oraz zachęcać je do włączenia się w różnego rodzaju grupy parafialne.
 
Program duszpasterski na rok 2022/2023
„Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.