Przemienienie Pańskie
Homilia do młodzieży

Znaczenie Przemienienia

23/07/23 ks. Jacek Zjawin
W jakim celu Jezus dokonuje przemiany na górze Tabor? Apostołowie na co dzień widzieli „zwykłego” Jezusa. Poza momentami nadzwyczajnymi (cuda) Jezus twardo stąpał po ziemi. Nazywano Go nauczycielem, a takich nauczycieli było w tamtych czasach wielu. Istniała uzasadniona obawa, że uczniowie tak przyzwyczają się do „zwykłego” Jezusa, że zapomną o Jego boskości.