Apostolstwo modlitwy

Ecclesia de Eucharistia (lipiec)

01/07/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na lipiec: Módlmy się, aby katolicy stawiali w centrum swojego życia celebrowanie Eucharystii, która głęboko przemienia relacje międzyludzkie oraz otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi.