Apostolstwo modlitwy

W drodze z Maryją (sierpień)

01/08/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ogólna na sierpień: Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.