Godzina święta

Brama, która otwiera na dialog z Bogiem (lipiec)

06/07/23 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca (6 lipca) lub w innym dniu tego miesiąca. W rozważaniach wykorzystano fragmenty katechez papieża Franciszka o modlitwie (tłumaczenie własne z języka włoskiego).