Godzina święta

Jezus objawia kochające serce Boga Ojca (sierpień)

03/08/23 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać w pierwszy czwartek miesiąca (3 sierpnia) lub w innym dniu tego miesiąca. W rozważaniach wykorzystano fragmenty katechez papieża Franciszka o modlitwie (tłumaczenie własne z języka włoskiego).