Homilie okolicznościowe

Wdzięczność Bogu i ludziom (kazanie na dożynki)

01/07/23 ks. Kazimierz Kubat SDS
To, co robimy dzisiaj, ma swoje korzenie w starożytnej, pobożnej tradycji ludzi żyjących na wsiach, którzy uroczyście obchodzili zakończenie żniw, zbierając plony i składając Bogu ofiary dziękczynne w podziękowaniu za bogate zbiory. Dzisiaj wychodzimy na pola, aby błogosławić plony i dziękować Bogu za darowane nam owoce ziemi. To piękny zwyczaj, który pomaga nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Bogu i jak bardzo jesteśmy zależni od Jego łask, jak wiele (wszystko) Mu zawdzięczamy.