Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

„Przybądź, Duchu Święty!” (1) (lipiec)

01/07/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (28 V 2023) papież Franciszek tak modlił się na zakończenie homilii: „Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpalne źródło harmonii, Tobie powierzamy świat, Tobie poświęcamy Kościół i nasze serca. Przybądź, Duchu Stworzycielu, harmonio ludzkości, odnów oblicze ziemi. Przybądź, Darze nad darami, harmonio Kościoła, spraw, abyśmy byli zjednoczeni w Tobie.