Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...

„Przybądź, Duchu Święty!” (2) (sierpień)

01/08/23 ks. Paweł Szpyrka SJ
Podejmując refleksję nad działaniem Ducha Świętego w Kościele i świecie papież Franciszek nawiązuje przede wszystkim do tekstów biblijnych. Inspiracją dla niego jest także Sekwencja Veni Sancte Spiritus (Przybądź, Duchu Święty) pochodząca z przełomu XII i XIII w., której autorstwo przypisuje się papieżowi Innocentemu III (1198–1216).