Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Bez Chrystusa człowiek niewiele zdziała (4 sierpnia)

04/08/23 Danuta Szelejewska
Na drogach wiary można spotkać wiele przeciwności. Atakujące nas ze wszystkich stron złudne pokusy oraz bunt będący skutkiem konieczności przestrzegania przykazań, zachęcają do nieustannego zdobywania dóbr materialnych i troski o osiąganie samych przyjemności. Warto jednak pamiętać, że wszystko to tylko na pozór ułatwia życie, w konsekwencji bowiem przygniatający ciężar grzechu prowadzi do smutku z powodu coraz większego oddalenia od Chrystusa.