Spotkanie wspólnoty różańcowej

Amen (sierpień)

01/08/23 ks. Franciszek Zawadzki
Dobiegło do końca nasze rozważanie słów modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jak każda inna modlitwa, kończy się ona słowem – Amen. Słowo Amen jest słowem hebrajskim, znanym już od najdawniejszych czasów a współcześnie jest używane w języku religijnym trzech wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, które to tradycje przywiązują do tego słowa duże znaczenie.