Spotkanie wspólnoty różańcowej

Teraz i w godzinę śmierci naszej... (lipiec)

01/07/23 ks. Franciszek Zawadzki
W modlitwie Zdrowaś Maryjo wzywamy opieki Maryi i ufni w istniejącą pomiędzy Bogiem, świętymi, Maryją i nami komunię prosimy Ją o modlitwę wstawienniczą. Czynimy tak, chcąc jeszcze pełniej stawać się uczestnikami Bożej wspólnoty zbawionych mimo jednoczesnej świadomości naszych słabości i grzechów. To wszystko było przedmiotem naszych rozważań w poprzednich miesiącach.