Wakacyjne spotkania duszpasterskie

Propozycje wakacyjnych duszpasterskich spotkań

01/07/23 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Tuż po rozdaniu świadectw szkolnych wszyscy oddychamy z ulgą: uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, a wśród nich katecheci, rodzice, a także duszpasterze niezwiązani z nauczaniem. Czas wakacji jest swoistego rodzaju wytchnieniem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że czas wolny od nauki, odrabiania lekcji, czytania szkolnych lektur, codziennych zajęć związanych ze szkołą i pracą jest doskonałą okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i z bliskimi, we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, wśród przyjaciół i rówieśników. Chyba najwięcej trudności jest z uczestnictwem w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Co czynić, aby dzieciom, młodym i dorosłym odkryć wartości, które im „uciekły i nadal uciekają”? Zaprosić ich na krótkie wakacyjne spotkania, celem których jest przybliżyć świat, który na co dzień dla wielu parafian jest „zamknięty”. Spotkania te niech będą pełne prostoty, spontaniczne, w małej wspólnocie, najczęściej z rodzicami i ich dziećmi – w stosownym czasie, określonym dniu. Jeśli jest to możliwe wybierzmy się pieszo lub rowerem. Poznajmy piękno parafii i to, co na co dzień jest „ukryte”. Tak często „cudze chwalimy, a swego nie znamy”. Podczas tych spotkań po prostu odpoczywajmy. Przecież mamy wakacje!