1 niedziela Adwentu
Sugestie programowe

Czuwanie wyraża się w uczestnictwie we wspólnocie Kościoła

03/12/23
W oczekiwaniu na przyjście Pana każdy z nas ma do spełnienia konkretne zadanie w tym „domu”, którym jest Kościół. Chrystus wyraźnie bowiem stwierdza w Ewangelii, że „każdy” sługa otrzymał od Pana jakieś zajęcie, zadanie do wykonania (por. Mk 13, 34). Naszym marzeniem dotyczącym parafii powinno więc być to, aby każdy jej członek w jakimś sensie posługiwał innym.

Jeśli bowiem uświadomimy sobie, że owa „czujność” (gr. gregoreo) to także postawa żołnierzy, którzy muszą strzec swojego obozu przed zagrażającym im wrogiem (zob. 1 Mch 12, 27), to okaże się, że ospałość lub bierność kogokolwiek z nas jest najgroźniejszym wrogiem i jeśli dopuszczamy je do siebie, to zawsze kończy się to źle dla całej wspólnoty. Wychodząc więc od wezwania do wzmożonej czujności w okresie Adwentu, warto zachęcić wiernych do bardziej aktywnego uczestniczenia we wspólnocie parafialnej, co może wyrażać się na różne sposoby.

Program duszpasterski na rok 2023/2024
„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.